Képzési Rendszer Felhasználási Feltételek


1. Általános tájékoztató

1. A  https://learn.develawp.com/ webcímen elérhető Develawp webes képzési rendszer, valamint az Apple és Android operációs rendszereken elérhető Develawp mobilalkalmazás („Képzési Rendszer") üzemeltetője a DLA Piper Adótanácsadó és Fejlesztési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51..; cégjegyzékszám: 01 09 952387; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 23088939243; telefon: +36 1 510 1100; elektronikus levelezési cím: develawp@dlapiper.com; „Szolgáltató").

2. A Szolgáltató a Develawp webes képzési rendszeren és a Develawp mobilalkalmazáson keresztül online szakmai önfejlesztő anyagokat tesz hozzáférhetővé („Develawp Tartalom”), illetve online és offline szakmai képzéseket szervez és bonyolít le („Develawp Képzés”; Develawp Tartalom és Develawp Képzés a továbbiakban együtt: „Develawp Szolgáltatás”).

3. A Develawp Tartalomhoz való hozzáférés, illetve a Develawp Képzéseken való részvétel lehet ingyenes („Ingyenes Szolgáltatás”), vagy ellenérték megfizetéséhez kötött („Prémium Szolgáltatás”).

4. A jelen felhasználási feltételek („Felhasználási Feltételek”) a Képzési Rendszerbe történő regisztráció és a Képzési Rendszer használatának általános feltételeit tartalmazza. Adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos tudnivalókért kérjük, olvassa el Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat. A Develawp Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tudnivalókért kérjük, tanulmányozza át Általános Szerződési Feltételeinket.

5. Felhasználó („Felhasználó”) tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megváltoztathatja, és elismeri, hogy a Felhasználási Feltételek rendszeres időközönként történő áttanulmányozásáért és a rendelkezések betartásáért maga felelős.

2. Technikai feltételek

1. A Képzési Rendszer igénybevételéhez a Felhasználónak meghatározott technikai paraméterekkel (hardverrel és szoftverrel), valamint internetcsatlakozással kell rendelkeznie. Az ezzel kapcsolatban, különösen az internetes adatforgalommal összefüggésben a Felhasználó a nála felmerült költségeket maga viseli.

2. A https://learn.develawp.com/ címen elérhető Develawp webes képzési rendszer használatához ajánlott webböngészők a következők: (i) Google Chrome v84+; (ii) Mozilla Firefox v78+; (iii) Microsoft Edge v87+; (iv) Opera v61+; (v) Safari v13+; (vi) IOS Safari az iPhone 6+ eszközökön; (vii) Android Chrome az Android 7.0+ operációs rendszereken; (viii) Samsung Internet v12+.

3. A Develawp mobilalkalmazás használatához ajánlott mobil operációs rendszerek a következők: (i) IOS 11+; valamint (ii) Android 7.0+.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen az éjszakai vagy hajnali órákban.

3. A regisztráció feltételei

1. A jelen Felhasználási Feltételek, valamint a Szolgáltató személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató") megismerése és elfogadása a Képzési Rendszerbe történő regisztrációnak az előfeltétele. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek el nem fogadása esetén a regisztráció nem valósulhat meg.

2. A Képzési Rendszerbe történő regisztráció nem jár fizetési kötelezettséggel.

3. A Képzési Rendszerbe történő regisztrációt követően Felhasználó beléphet a Képzési Rendszerbe. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Képzési Rendszerbe történő regisztráció nem jelenti automatikusan azt, hogy a Szolgáltató által meghirdetett Develawp Tartalomhoz hozzáférhet és a Develawp Képzéseken részt vehet, és elismeri, hogy az ezekhez való hozzáférést, illetve az ezeken való részvételt Szolgáltató további feltételek teljesüléséhez kötheti.

4. A Képzési Rendszerbe történő regisztráció során Felhasználó köteles megadni a nevét, a felhasználói e-mail címét és megfelelő erősségű jelszót választani (a továbbiakban együtt: „Bejelentkezési Adatok").

5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során köteles a valódi, teljes nevét használni. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó a regisztráció során nem a valós és/vagy teljes nevét adta meg, a Felhasználót kizárhatja a Képzési Rendszer használatából.

6. A Felhasználó köteles a Bejelentkezési Adatait titokban tartani. A Bejelentkezési Adatoknak harmadik személy részére történő átadása, valamint azok harmadik személy általi használata szigorúan tilos. Amint a Felhasználó tudomására jut, hogy a Bejelentkezési Adataival visszaéltek, vagy azok illetéktelen harmadik személyhez jutottak, köteles a Szolgáltatót erről haladéktalanul értesíteni.

7. Amennyiben a felhasználó a regisztrációkor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni. A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, valamint egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. A Képzési Rendszer használatának általános feltételei

1. A Felhasználó a Képzési Rendszert csak magáncélra használhatja, a kereskedelmi célú, valamint a nyilvános felhasználás kizárt.

2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóra vonatkozó felnőttképzési jogszabályok értelmében a Develawp Képzéseken való részvétel felnőttképzési szerződés megkötéséhez kötött. A felnőttképzési szerződés megkötése Felhasználó számára nem kötelező, azonban Felhasználó tudomásul veszi, hogy annak hiányában a Develawp Képzéseken nem vehet részt.

3. A Képzési Rendszerben, szolgáltatásainak nyújtásának feltételeként a Szolgáltató - a szolgáltatás teljesítése érdekében és jogszabályban meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében - a Felhasználótól bizonyos személyes adatok megadását igényelheti. Felhasználó elismeri, hogy amennyiben a kért adatok megadását megtagadja, annak az a következménye, hogy az adott szolgáltatást nem veheti igénybe.

4. A Képzési Rendszer használatának teljes időtartama alatt Felhasználó felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót a Képzési Rendszer használatából kizárni.

5. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót a Képzési Rendszer használatából kizárni abban az esetben is, ha a Felhasználó visszaélés-szerűen használja a Képzési Rendszert, vagy veszi igénybe a Szolgáltató bármely szolgáltatását.

6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül.

5. Szellemitulajdon-jogok

1. A Képzési Rendszer külalakja, szerkezete és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.

2. A Képzési Rendszer, valamint a Develawp Tartalom és a Develawp Képzések a Szolgáltató, vagy olyan harmadik fél szellemi alkotásai, amely engedélyezte a Szolgáltatónak a felhasználást. Ennek megfelelően a Képzési Rendszer, illetve valamennyi Develawp Tartalom és Develawp Képzés szerzői jogi, védjegyjogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll.

3. A Képzési Rendszerről, a Develawp Képzésekről és a Develawp Tartalomról videó-, kép- vagy hangfelvételt készíteni szigorúan tilos.

4. A Develawp Képzések, a Develawp Tartalom, illetve az azokhoz kapcsolódó bármely segédanyag sokszorosítása, másolása (az idézés céljából, egy alkalommal kettőszáz betűhelyet meg nem haladó kimásolás kivételével), módosítása, terjesztése, továbbítása, publikálása, valamint felhasználása nem megengedett.

5. A Felhasználó nem engedhet hozzáférést a Képzési Rendszerben elérhető tartalmakhoz harmadik személy részére semmilyen módon, így különösen nem használhat ebből a célból automatizált eszközöket, scripteket, botokat, spidereket, crawlereket vagy scrapereket.

6. A Képzési Rendszert és annak tartalmát tilos:

  1. harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni;
  2. automatizált módon letölteni;
  3. módosítani, átalakítani vagy ezekre előkészületet tenni;
  4. a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni;
  5. visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani vagy
  6. oly módon használni, mely mások szerzői jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

7. Kártérítés, kártalanítás

1. A Felhasználó vállalja, hogy megtérít a Szolgáltatónak minden olyan kárt és igazoltan felmerült költséget, amely abból ered, hogy a Felhasználó megsértette a jelen Felhasználási Feltételek előírásait.

2. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Felhasználónak a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik.

8. Jogfenntartás, felelősségkorlátozás

1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Képzési Rendszer és más technikai megoldások bárminemű módosítására.

2. A Felhasználó a Képzési Rendszert kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő károkért.

3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fogyasztónak nem minősülő Felhasználóval szemben azért, hogy a Képzési Rendszer tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, vagy, hogy a hibákat kijavítják.

4. A Szolgáltató a jogszabály és a rá vonatkozó iparági szabályok - különösen az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat és a Szolgáltatóra vonatkozó, a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága által kibocsátott Akkreditációs Határozat - által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a Képzési Rendszerben közölt információk hitelességéért, teljességéért és megbízhatóságáért.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Képzési Rendszer nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

6. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a Képzési Rendszer más felhasználói által tanúsított magatartásokért. A Felhasználó kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.

7. A Felhasználó által a regisztrációkor, a fiókaktiváláskor, megrendeléskor vagy egyébként a Képzési Rendszerben megadott adatok helytállóságáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Felhasználó által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért.

8. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatáskimaradásért, illetve az ezzel összefüggésben felmerülő károkért.

9. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

10. A Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, vagy adatvédelmi megfelelőségéért.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. augusztus 24.