Develawp Általános Szerződési Feltételek


1. Szolgáltatások és az ÁSZF hatálya

1.1. A jelen általános szerződési feltételek a DLA Piper Adótanácsadó és Fejlesztési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és levelezési cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51..; cégjegyzékszám: 01 09 952387; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 23088939243; telefon: +36 1 510 1100; elektronikus levelezési cím: develawp@dlapiper.com; a továbbiakban: „Szolgáltató") a https://learn.develawp.com/ webcímen elérhető Develawp webes képzési rendszeren és az Apple és Android operációs rendszereken elérhető Develawp mobilalkalmazáson („Képzési Rendszer”) keresztül megkötött szolgáltatási szerződésekre vonatkoznak.

1.2. A Szolgáltató a Képzési Rendszeren keresztül online szakmai önfejlesztő anyagokat tesz hozzáférhetővé („Develawp Tartalom”), illetve online és offline szakmai képzéseket szervez és bonyolít le („Develawp Képzés”). A Develawp Képzés körébe a Szolgáltató által a „Kontakt képzés” és a „Webiárium” felirattal jelölt szolgáltatások tartoznak, míg a Develawp Tartalom körébe tartozik minden egyéb, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban Develawp Képzés és Develawp Tartalom együttesen: „Develawp Szolgáltatás”).

1.3. A Develawp Szolgáltatás lehet ingyenes („Ingyenes Szolgáltatás”), vagy ellenérték megfizetéséhez kötött („Prémium Szolgáltatás”).

1.4. A Develawp Képzés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) és a vonatkozó ágazati jogszabályok értelmében felnőttképzésnek minősül, így a Fktv. rendelkezéseinek megfelelően Szolgáltató és a képzésben résztvevő személy felnőttképzési szerződést köt. A Szolgáltató felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001711. A felnőttképzési szerződést a képzésben résztvevő személy a Develawp Képzés megrendelését követően kötheti meg a Képzési Rendszeren keresztül. A felnőttképzési szerződés megkötése előzetes feltétele a Develawp Képzésen való részvételnek.

2. A Develawp Szolgáltatás igénybevételének feltételei

2.1. Általános feltételek

2.1.1. A Develawp Szolgáltatás megrendelő („Megrendelő”) általi igénybevételének feltétele a Képzési Rendszerbe történő ingyenes regisztráció.

2.1.2. A Szolgáltatás Megrendelő általi igénybevételének feltétele a jelen ÁSZF, a Develawp Képzési Rendszer Felhasználási Feltételek („Felhasználási Feltételek”) és a Szolgáltató személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatójának („Adatvédelmi Tájékoztató") megismerése és elfogadása. Ennek hiányában a Megrendelő nem jogosult a Develawp Szolgáltatás igénybevételére.

2.1.3. A Megrendelő a Képzési Rendszert és a Develawp Szolgáltatást csak magáncélra használhatja, a kereskedelmi célú, valamint a nyilvános felhasználás kizárt.

2.1.4. A Képzési Rendszerben, szolgáltatásainak nyújtásának feltételeként a Szolgáltató - a szolgáltatás teljesítése érdekében és jogszabályban meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében - a Megrendelőtől bizonyos személyes adatok megadását igényelheti. Megrendelő elismeri, hogy amennyiben a kért adatok megadását megtagadja, annak az a következménye, hogy az adott szolgáltatást nem veheti igénybe.

2.1.5. A Képzési Rendszer használatának teljes időtartama alatt Megrendelő felelős azért, hogy az általa megadott adatok megfelelnek a valóságnak, illetve a teljesség és az időszerűség követelményének. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy a Megrendelő által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Megrendelő saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve a Megrendelőt a Képzési Rendszer használatából kizárni.

2.1.6. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő saját fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve a Megrendelőt a Képzési Rendszer használatából kizárni abban az esetben is, ha a Megrendelő visszaélés-szerűen használja a Képzési Rendszert, vagy veszi igénybe a Szolgáltató bármely szolgáltatását.

2.1.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások internetes áruházban történő megjelenítése jogilag kötelező erejű ajánlatnak nem, csupán nem kötelező erejű, internetes katalógusnak minősül. 

2.2. Technikai feltételek

2.2.1. A Képzési Rendszer igénybevételéhez a Megrendelőnek meghatározott technikai paraméterekkel (hardverrel és szoftverrel), valamint internetcsatlakozással kell rendelkeznie. Az ezzel kapcsolatban, különösen az internetes adatforgalommal összefüggésben a Megrendelő a nála felmerült költségeket maga viseli.

2.2.2. A https://learn.develawp.com/ címen elérhető Develawp webes képzési rendszer használatához ajánlott webböngészők a következők: (i) Google Chrome v84+; (ii) Mozilla Firefox v78+; (iii) Microsoft Edge v87+; (iv) Opera v61+; (v) Safari v13+; (vi) IOS Safari az iPhone 6+ eszközökön; (vii) Android Chrome az Android 7.0+ operációs rendszereken; (viii) Samsung Internet v12+.

2.2.3. A Develawp mobilalkalmazás használatához ajánlott mobil operációs rendszerek a következők: (i) IOS 11+; valamint (ii) Android 7.0+.

2.2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen az éjszakai vagy hajnali órákban. Az ebből eredő esetleges károkért Szolgáltató nem felel.

2.3. Szellemitulajdon-jogok

2.3.1. A Képzési Rendszer és bármely Develawp Szolgáltatás külalakja, szerkezete és megjelenése szerzői jogi védelem alatt áll.

2.3.2. A Képzési Rendszer és a Develawp Szolgáltatás a Szolgáltató vagy olyan harmadik fél szellemi alkotásai, amely engedélyezte a Szolgáltatónak a felhasználást. Ennek megfelelően a Képzési Rendszer, illetve valamennyi Develawp Szolgáltatás szerzői jogi, védjegyjogi vagy egyéb jogi védelem alatt áll.

2.3.3. A Képzési Rendszerről, a Develawp Képzésekről és a Develawp Tatalomról videó-, kép- vagy hangfelvételt készíteni szigorúan tilos.

2.3.4. A Develawp Képzések, a Develawp Tartalom, illetve az azokhoz kapcsolódó bármely segédanyag sokszorosítása, másolása (az idézés céljából, egy alkalommal kettőszáz betűhelyet meg nem haladó kimásolás kivételével), módosítása, terjesztése, továbbítása, publikálása, valamint felhasználása nem megengedett.

2.3.5. A Megrendelő nem engedhet hozzáférést a Képzési Rendszerben elérhető tartalmakhoz harmadik személy részére semmilyen módon, így különösen nem használhat ebből a célból automatizált eszközöket, scripteket, botokat, spidereket, crawlereket vagy scrapereket.

2.3.6. A Képzési Rendszert, a Develawp Szolgáltatást és annak tartalmát tilos:

  1.  harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni;
  2.  automatizált módon letölteni;
  3.  módosítani, átalakítani vagy ezekre előkészületet tenni;
  4.  a rendeltetésszerű használatot meghaladó, belső felépítését feltáró elemzésnek alávetni;
  5.  visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani vagy
  6.  oly módon használni, mely mások szerzői jogát, szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

3. A Prémium Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte

3.1. Szerződéskötés menete: a Prémium Szolgáltatás a kosár használatával rendelhetők meg. A Megrendelő a kurzust a piros törlés gombra kattintva tudja eltávolítani a kosárból. Ha befejezte a böngészést, a Tovább a megrendeléshez gombra kattintva indíthatja el a vásárlási folyamatot. Első lépésben megadja számlázási adatait. Ezután a Tovább a fizetési mód megadásához gombra kattintva kiválaszthatja a fizetési módot. A Tovább az összegzéshez feliratú gomb megnyomása után, ahol áttekintheti a kosara tartalmát, és ha rendelkezik kedvezmény- vagy kuponkóddal, érvényesítheti azt. Ekkor Megrendelő nyilatkozik a jelen ÁSZF és az Általános Adatvédelmi Tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról, amely a megrendelés feltétele. Továbbá bejelöli, hogy kívánja-e a szolgáltatást már a vásárlástól számított 14 napon belül igénybe venni. Ezen túl nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a Develawp általi marketingcélú megkeresésekhez. A megrendelés a Megrendelés véglegesítése és fizetés gomb megnyomásával adható le, amely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelést Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja. Ekkor a Megrendelő átirányításra kerül a Barion fizetőoldalára. Sikeres fizetést követően Megrendelő visszaigazolást kap a Barion rendszerétől, illetve a Szolgáltatótól is. 

3.2. A Szolgáltató megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítja, hogy a Megrendelő a szerződéskötés során felmerülő adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a szerződéses nyilatkozatának véglegesítése előtt el tudja végezni. A Megrendelő a Képzési Rendszerben, a profil oldalon bármikor módosíthatja az adatait, leszámítva a felhasználói fiókhoz tartozó e-mail címét. Adatbiztonsági és adatintegritási okokból bizonyos adatok utólag nem módosíthatók automatikusan (ideértve a már megadott ügyvédi kamarai azonosítási adatokat), azonban a Megrendelőnek lehetősége van a Képzési Rendszer adminisztrátorától az adatok kijavítását vagy módosítását kérni a develawp@dlapiper.com e-mail címre történő elektronikus levél küldésével. 

3.3. A másik félnek elektronikus úton küldött nyilatkozatok akkor számítanak a másik féllel közöltnek, amikor azok a másik fél számára hozzáférhetővé válnak.

3.4. A Szolgáltató köteles a Megrendelő szerződéses nyilatkozatát a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás legkésőbb a nyilatkozat megtételétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

3.5. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utóbb nem lesz hozzáférhető.

3.6. A szerződéskötés kizárólag magyar nyelven történik, a Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés nyelve a magyar.

3.7. A szerződés a Képzési Rendszerben feltüntetett, a Prémium Szolgáltatás elérhetőségének végét jelző időpontig tartó határozott időtartamra jön létre.

4. Fizetés és árak

4.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Prémium Szolgáltatás megrendeléséhez szükséges adatok megadása után a Megrendelő egy fizetési oldalra kerül átirányításra, ahol a Barion rendszerén keresztül biztonságosan fizethet a kártyaadatainak megadásával. A kártyás fizetés Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard típusú kártyákkal lehetséges. A sikeres kártyás fizetésről a Barion e-mailben küld visszaigazolást. A szolgáltatási díj összege azonnal zárolásra kerül a folyószámlán. A sikeres fizetés után a Megrendelő visszatérhet a Képzési Rendszerbe.

4.2. Sikertelen fizetés esetén a Barion figyelmeztető üzenetet küld a Megrendelőnek, aki kezdeményezhet új kártyás fizetést akár az általa korábban megadott, vagy módosított kártyaadatokkal. A szolgáltatási díj sikeres megfizetéséig a Premium Szolgáltatás nem érhető el a Megrendelő számára.

4.3. A Prémium Szolgáltatás ellenértékeként a Képzési Rendszerben feltüntetett szolgáltatási díj forintban értendő és a Szolgáltató által megjelölt ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét. 

4.4. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Képzési Rendszerben feltüntetett árai pontosak legyenek, ha azonban ennek ellenére hibás árak jelennének meg, nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni. Hibás különösen az az ár többek között, amely nyilvánvalóan hibás vagy aránytalan.

4.5. Az ellenszolgáltatás teljes összege az adott szolgáltatásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

5. Elégedettség és fogyasztóvédelem

5.1. Elégedettség és írásbeli panasz; fogyasztói jogok

5.1.1. A Szolgáltató célja, hogy a Develawp Szolgáltatást megfelelő minőségben, a Megrendelő teljes megelégedettsége mellett nyújtsa. Amennyiben Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződés teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban a develawp@dlapiper.com elektronikus levelezési címre, vagy a 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. postai levelezési címre küldött levélben közölheti.

5.1.2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak Megrendelővel való közlése iránt.

5.1.3. A fentieken túl a jelen ÁSZF alábbi 5.2.-5.4. pontjai kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelővel kötött szerződésekre vonatkoznak.

5.2. Kellékszavatosság

5.1.4. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.1.5. A fogyasztónak minősülő Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  1. kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna;
  2. ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől elállhat, vagy a szolgáltatás megkezdett teljesítése esetén a szerződést felmondhatja.

5.1.6. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

5.1.7. Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl a Megrendelő kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

5.1.8. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének - a hiba közlésén túl - egyedüli feltétele, hogy a Megrendelő igazolja, a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.3. Termékfelelősség és jótállás

5.3.1. A szolgáltatás jellegéből adódóan a Megrendelő termékfelelősségi igény érvényesítésére nem jogosult.

5.3.2. A Szolgáltató jótállást nem vállal és arra jogszabály alapján sem köteles.

5.4. Fogyasztó felmondási joga

5.4.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésének megfelelően a fogyasztónak minősülő Megrendelő, ha a felek közötti szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult a megrendelés napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

5.4.2. Ha a Megrendelő a felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51., elektronikus levelezési cím: develawp@dlapiper.com. A felmondási nyilatkozathoz a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt nyilatkozat-mintát is használhatja.

5.4.3. A Megrendelő határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

5.4.4. Ha a Szolgáltatás teljesítése felmondási határidőn belül megkezdődött, felmondása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

5.5. Panaszkezelés

5.5.1. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a következő honlapon: https://jarasinfo.gov.hu/.

5.5.2. Ha a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltató panaszkezelési eljárása során nem rendeződik, a Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a békéltető testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

5.5.3. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu 
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

5.5.4. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségét a következő honlapon találja: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

5.5.5. A fogyasztónak minősülő Megrendelő továbbá online vitarendezési eljárást is indíthat az Európai Bizottság http://ec.europa.eu/odr honlapján elérhető OVR platformon, ahol a Szolgáltató székhelyének (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) és e-mail címének (develawp@dlapiper.com) megadásával küldhető be panasz.

6. A szerződés megszűnése és átruházása

6.1. a Szolgáltató jogosult a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelő regisztrációját, valamint felhasználói fiókját véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni. Súlyos szerződésszegésnek minősül a jelen ÁSZF 2.1. és 2.3. pontjában foglalt bármely rendelkezés Megrendelő általi megsértése.

6.2. Megrendelő jogosult a felek közötti szolgáltatási szerződést bármikor indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondani a felhasználói fiókjának és regisztrációjának törlésével. Ebben az esetben a Megrendelő regisztrációja véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül, a felhasználói fiókja elérhetetlenné válik. Prémium Tartalomra vonatkozó szerződés Megrendelő általi felmondása esetén Megrendelő lemond az szolgáltatási díj visszatérítése iránti igényéről.

6.3. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a felek közötti szolgáltatási szerződésből származó jogai és kötelezettségei összességét harmadik személy részére átruházza (szerződésátruházás). A szerződésátruházás nem eredményezheti a Megrendelő számára nyújtott garanciák csökkenését. A szerződésátruházást legalább 15 nappal megelőzően a Szolgáltató köteles elektronikus levélben értesíteni a Megrendelőt a szerződésátruházás szándékáról és hatálybalépésének tervezett napjáról. A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a jelen pontban adott előzetes hozzájárulását a szerződésátruházásról való értesítés közlésétől számított 15 napon belül a Szolgáltatónak küldött elektronikus levél útján visszavonni.

7. Felelősségkorlátozás

7.1. A Megrendelő a Develawp Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő károkért.

7.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a fogyasztónak nem minősülő Megrendelővel szemben azért, hogy a Develawp Szolgáltatás tartalmai vagy funkciói zavartalanul és hibátlanul működnek, vagy, hogy a hibákat kijavítják.

7.3. A Szolgáltató a jogszabály és a rá vonatkozó iparági szabályok - különösen az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat és a Szolgáltatóra vonatkozó, a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága által kibocsátott Akkreditációs Határozat - által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a Develawp Szolgáltatás tartalmának hitelességéért, teljességéért és megbízhatóságáért.

7.4. Amennyiben a Develawp Szolgáltatás tartalma jogszabályváltozás vagy bármely egyéb változás okán meghaladottá vagy szakszerűtlenné válik, és ennek következményeként a továbbiakban nem felel meg a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága („MÜK OAB”) által támasztott mindenkori tartalmi és szakmai követelményeknek, a MÜK OAB által szabályozott ügyvédi kreditpont-igazolás kibocsátására Szolgáltató nem jogosult és nem köteles.

7.5. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Develawp Szolgáltatás nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

7.6. A Szolgáltató minden felelősséget kizár a Develawp Szolgáltatás más igénybe vevői által tanúsított magatartásokért. A Megrendelő kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért.

7.7. A Megrendelő által a szerződéskötés során megadott adatok helytállóságáért és valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Megrendelő által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért.

7.8. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Megrendelő internetkapcsolatának minőségéből, hibájából, megszakadásából eredő szolgáltatáskimaradásért, illetve az ezzel összefüggésben felmerülő károkért.

7.9. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

7.10. A Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalmazhatnak olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, vagy adatvédelmi megfelelőségéért.

8. Jogfenntartás

8.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit alapos okból egyoldalúan megváltoztassa. Ilyen alapos oknak minősülnek a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változások, az új szolgáltatások bevezetése, a meglévők kiegészítése és bővítése, a technológiai fejlesztésekkel együtt járó módosítások, jogszabályváltozás, a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó egyéb szabály változása, valamint ha a módosítást bírósági vagy egyéb hatósági határozat teszi szükségessé.

8.2. A Szolgáltató a módosított szöveget annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal a weboldalán közzéteszi, illetve arról a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti.

8.3. A Megrendelő jogosult a Szolgáltató módosításról szóló értesítésének közlését követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést felmondani.

8.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Képzési Rendszer és más technikai megoldások bárminemű módosítására, amennyiben azt az elérhető technológiai újítások szükségessé vagy észszerűvé teszik. A Szolgáltató ezeket a módosításokat jellemzően az újonnan létrejövő szolgáltatási szerződések, illetve az újabb előfizetői időszakok vonatkozásában érvényesíti. Amennyiben a fenti módosításokat a Szolgáltató a már fennálló szolgáltatási szerződések tekintetében kívánja érvényesíteni, a Szolgáltató köteles erről a Megrendelőt legalább 30 nappal korábban elektronikus levélben értesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Szolgáltató módosításról szóló értesítésének közlését követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést felmondani.

8.5. Nem minősül módosításnak és nem alapozza meg a Megrendelő felmondási jogát a Develawp Szolgáltatás bővítése, a Képzési Rendszer és más technikai megoldásoknak a szolgáltatás funkcionalitását és a rendeltetésszerű használatot nem érintő módosítása, különösen az esetleges hibák vagy a sérülékenység kiküszöbölését célzó frissítések (update, upgrade), valamint a kezelőfelületek képi megjelenítésének, grafikai elemeinek változása.

8.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Develawp Szolgáltatás a Képzési Rendszerben feltüntetett elérhetőségének végét jelző időpont megváltoztatására, különösen a Develawp Szoltáltatást érintő jogszabályváltozás vagy a Develawp Szolgáltatás egyéb okból elavulttá válásának esetén, - többek között - a rá vonatkozó, az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat és a Szolgáltatóra vonatkozó, a Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága által kibocsátott Akkreditációs Határozat előírásainak való megfelelés érdekében.

8.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Képzési Rendszer és a Develawp Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak módosítására. A díjmódosítást a Szolgáltató jellemzően az új szolgáltatási szerződések tekintetében érvényesíti. Amennyiben a Szolgáltató a díjemelést a már fennálló szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan kívánja érvényesíteni, köteles erről a Megrendelőt legalább 30 nappal korábban elektronikus levélben értesíteni. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult a Szolgáltató díjemelésről szóló értesítésének közlését követő 30 napon belül a szolgáltatási szerződést felmondani.

8.8. A Szolgáltató fenntartja továbbá a jogot, hogy a Develawp Szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes Develawp Szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse, különösen az éjszakai vagy hajnali órákban.

9. Záró rendelkezések

9.1. Megrendelő vállalja, hogy megtérít a Szolgáltatónak minden olyan kárt és igazoltan felmerült költséget, amely abból ered, hogy a Megrendelő megsértette a jelen ÁSZF előírásait.

9.2. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót kártalanítani a harmadik személy részéről felmerülő bármely olyan igénnyel szemben, amely az adott Megrendelőnek a Develawp Szolgáltatás és/vagy a Képzési Rendszer igénybevételével kapcsolatos magatartásából származik.

9.3. Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné vagy alkalmazhatatlanná válna, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét. Ez esetben a felek az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely az érvénytelen vagy alkalmazhatatlan rendelkezéssel elérni kívánt célhoz legközelebb álló gazdasági eredmény létrehozására alkalmas.

9.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

9.5. A jelen ÁSZF 2021. szeptember 1. napjától hatályos.

Utolsó módosítás dátuma: 2021. augusztus 24.